Vliegprogramma en de vlieglijn:
Met trost stellen we u het vliegprogramma voor net als de vlieglijn zie hier onder:
 
Type race Date            Distance
Training    02.11.2024    1 km
Training    09.11.2024    5 km
Training    16.11.2024     5 km
Training    23.11.2024    10 km
Training    30.11.2024    15 km
Training    07.12.2024   20 km
Training    14.12.2024    25 km
Training    21.12.2024    35 km
Training    28.12.2024   45 km
Training    04.01.2025   55 km
Training    11.01.2025     60 km
Race          18.01.2025    100 km
Training back on track 25.01.2025 50 km
Race         01.02.2025          125 km
Race         08.02.2025        175 km
Race         15.02.2025         225 km
Semi finale  22.02.2025   325 km
Finale!!!        08.03.2025   500 km
De trainingen en definitieve racedata, evenals de bijbehorende afstanden, kunnen gewijzigd worden door weersomstandigheden of andere omstandigheden van overmacht.
 
Type of race Date Distance
Training 02.11.2024     1 km –
Training 09.11.2024     5 km –
Training 16.11.2024      5 km –
Training 23.11.2024    10 km –
Training 30.11.2024    15 km –
Training 07.12.2024   20 km –
Training 14.12.2024    25 km –
Training 21.12.2024    35 km –
Training 28.12.2024   45 km –
Training 04.01.2025   55 km –
Training 11.01.2025     60 km –
Race 18.01.2025         100 km –
Training back on track 25.01.2025 50 km –
Race 01.02.2025             125 km –
Race 08.02.2025           175 km –
Race 15.02.2025            225 km –
Semi-final 22.02.2025 325 km –
Final!!!!! 08.03.2025     500 km –
The training sessions and final race dates, as well as the associated distances, can
be changed due to weather conditions or other circumstances of force majeure.
 
Tipo de carrera Fecha Distancia
Entrenamiento 02.11.2024   1 km –
Entrenamiento 09.11.2024   5 km –
Entrenamiento 16.11.2024   5 km –
Entrenamiento 23.11.2024   10 km –
Entrenamiento 30.11.2024   15 km –
Entrenamiento 12.07.2024   20 km –
Entrenamiento 14.12.2024   25 km –
Entrenamiento 21.12.2024   35 km –
Entrenamiento 28.12.2024  45 km –
Entrenamiento 01.04.2025  55 km –
Entrenamiento 11.01.2025   60 km –
Carrera 18.01.2025                 100 km –
Entrenamiento de vuelta a la pista 25.01.2025 50 km –
Carrera 01.02.2025          125 km –
Carrera 08.02.2025        175 km –
Carrera 15.02.2025          225 km –
Semifinal 22.02.2025     325 km –
¡¡¡¡¡Final!!!!! 08.03.2025   500 kilómetros –
Los entrenamientos y las fechas finales de carrera, así como las distancias asociadas, pueden
modificarse debido a condiciones climáticas u otras circunstancias de fuerza mayor.
 
Art des Rennens Datum Distanz
Training 02.11.2024     1 km –
Training 09.11.2024     5 km –
Training 16.11.2024      5 km –
Training 23.11.2024     10 km –
Training 30.11.2024     15 km –
Training 07.12.2024    20 km –
Training 14.12.2024    25 km –
Training 21.12.2024     35 km –
Training 28.12.2024   45 km –
Training 04.01.2025   55 km –
Training 11.01.2025     60 km –
Rennen 18.01.2025   100 km –
Training wieder auf Kurs 25.01.2025 50 km –
Rennen 01.02.2025       125 km –
Rennen 08.02.2025     175 km –
Rennen 15.02.2025      225 km –
Halbfinale 22.02.2025 325 km –
Finale!!!!! 08.03.2025  500 km –
Die Trainingseinheiten und finalen Renntermine sowie die dazugehörigen Distanzen können
aufgrund von Witterungsbedingungen oder anderen Umständen höherer Gewalt geändert werden.