Aanleveren bij :
De Lasterie shop te Alterberger(Duitsland)
De beestenboel te Wezep (Nederland) +31 6 18333239
Andre van Boxtel te Alphen.(Nederland) +31 6 39854806
Guy Pletinckx te Geraardsbergen (Belgie) +32 477 28 03 57
De datums zijn:
Woensdag 19 juni
Woensdag 3 juli
Woensdag 17 juli
Woensdag 31 juli
Woensdag 14 augustus
Woensdag 28 augustus
Woensdag 11 september
Voor overige transport mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen of met des betreffende agent.
Peter Lasterie +31627993304
Hendri Zwiep +31624597669

Deliver to:
The Lasterie shop in Alterberger (Germany)
The beast lot in Wezep (Netherlands) +31 6 18333239
Andre van Boxtel in Alphen. (Netherlands) +31 6 39854806
Guy Pletinckx in Geraardsbergen (Belgium) +32 477 28 03 57
The dates are:
Wednesday June 19
Wednesday July 3
Wednesday July 17
Wednesday July 31
Wednesday August 14th
Wednesday August 28
Wednesday 11 september
For other transport options, please contact us or the relevant agent.
The list of agents is updated continuously.
Peter Lasterie +31627993304
Hendri Zwiep +31624597669

Entregar a:
La tienda Lasterie en Alterberger (Alemania)
El lote de las bestias en Wezep (Países Bajos) +31 6 18333239
Andre van Boxtel en Alphen (Países Bajos) +31 6 39854806.
Guy Pletinckx en Geraardsbergen (Bélgica) +32 477 28 03 57
Las fechas son:
miércoles 19 de junio
miércoles 3 de julio
miércoles 17 de julio
miércoles 31 de julio
miércoles 14 de agosto
miércoles 28 de agosto
Miercoles  11 september
Para otras opciones de transporte, comuníquese con nosotros o con el agente correspondiente.
La lista de agentes se actualiza continuamente.
Pedro Lasterie +31627993304
Hendri Zwiep +31624597669

Liefern an:
Die Lasterie-Filiale in Alterberger (Deutschland)
Das Tiergrundstück in Wezep (Niederlande) +31 6 18333239
Andre van Boxtel in Alphen (Niederlande) +31 6 39854806
Guy Pletinckx in Geraardsbergen (Belgien) +32 477 28 03 57
Die Termine sind:
Mittwoch, 19. Juni
Mittwoch, 3. Juli
Mittwoch, 17. Juli
Mittwoch, 31. Juli
Mittwoch, 14. August
Mittwoch, 28. August
Mittwoch 11 september
Für andere Transportmöglichkeiten kontaktieren Sie uns oder den entsprechenden Vertreter.
Die Liste der Agenten wird laufend aktualisiert.
Peter Lasterie +31627993304
Hendri Zwiep +31624597669